Update 28 februari 2022

Revidocs is een gebruiksvriendelijk computerhulpmiddel dat vandaag is ontworpen ter vergemakkelijking van het opstellen van diverse documenten, in het Nederlands en het Frans, zoals het commissarisverslag (art. 3:75 WVV) of een verslag van niet-bevinding. De door Revidocs gegenereerde teksten zijn afkomstig van de modelverslagen die in het ICCI-Boek "Het Commissarisverslag" zijn opgenomen, gepubliceerd op 17 december 2021. 

De tool Revidocs maakt het mogelijk om voor verschillende ondernemingsvormen en verenigingen, waarvan de jaarrekening  volgens de continuïteitsveronderstelling opgesteld is, een commissarisverslag op te stellen waarin een niet-aangepast of aangepast oordeel tot uitdrukking wordt gebracht. Op basis van een aantal antwoorden op vooraf gestelde vragen wordt het voorbeeld van commissarisverslag automatisch gegenereerd volgens het model opgenomen in het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2021) die momenteel in openbare raadpleging is (zie hier de opvolging van het goedkeuringsproces).

De derde versie van Revidocs die in februari 2022 online is gezet, heeft tot doel het gebruik van de tool te vereenvoudigen dankzij een nieuwe structuur van de vragenlijst waardoor het aantal vragen waarmee de gebruiker wordt geconfronteerd, in het algemeen zal worden verminderd, en tevens enkele kleine technische fouten te corrigeren.

Het is vermeldenswaard dat Revidocs slechts een hulpmiddel is bij het opstellen van modelteksten. Het is ten zeerste aan te bevelen dat u Revidocs  pas gebruikt als verificatie nadat u uw verslag hebt geschreven. Het gebruik van Revidocs doet niet af aan de eigen professionele vaktechnische verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor en aan de uitoefening van zijn professioneel oordeel . Het is belangrijk de inhoud van het gegenereerde voorbeeldverslag zorgvuldig te controleren en daar waar nodig aan te passen. Sommige duidelijk omschreven gevallen, die men in de praktijk kan tegenkomen, worden door Revidocs niet behandeld.

Revidocs werkt momenteel onder de veronderstelling van continuïteit en houdt rekening met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revidocs is enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren.

 

GA NAAR REVIDOCS