EU Audit Legislation (update)

Gepubliceerd op 12 april 2017

EU audit legislation > ECG FAQ's

Antwoord:

-EU Audit Legislation - ECG FAQs with Belgian Specificities (update april 2018)
-Nota die nieuwe specifieke bepalingen benadrukken voor de commissaris van niet-OOB

Hierboven vindt u de vragen en antwoorden van ECG (European Contact Group) (versie van 12 april 2017 ter vervanging van de versie van 10 juni 2016) met toevoegingen (april 2018) in grijze kaders teneinde rekening te houden met de Belgische bijzonderheden. Dit document heeft geen normatief karakter maar dient eerder als leidraad voor de bedrijfsrevisoren wanneer ze geconfronteerd worden met problemen aangaande de interpretatie van de nieuwe wetgeving en in het bijzonder de bepalingen inzake onafhankelijkheid. Het document is voor verandering vatbaar  en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Inzake onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor, werd een nota toegevoegd teneinde de nieuwe specifieke bepalingen voor de commissaris van entiteiten die niet van openbaar belang zijn te benadrukken.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.