Actueel

 

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

14 augustus 2019

1661 views

Eerste tool ISA audit beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

302 views

Update Handboek ISQC 1 beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

210 views

Laatste adviezen

21 februari 2020

Uitkering tantième– verlies in jaarrekening boekjaar

 Enkele vragen omtrent de uitkering van tantièmes.

21 februari 2020

Ontbinding en vereffening in één akte – bouwonderneming - tienjarige aansprakelijkheid

Kan de bedrijfsrevisor een controleverslag afleveren voor een ontbinding en vereffening in één akte voor bouwondernemingen, gezien de eventuele toekomstige claims inzake de tienjarige aansprakelijkheid?

18 februari 2020

Quasi-inbreng - regularisatie

Welke vormvereisten moeten worden geëerbiedigd bij de regularisatie van een quasi-inbreng zonder algemene vergadering en is een revisoraal regularisatieverslag nog vereist?

18 februari 2020

Schema jaarrekening – WVV

Moet een vennootschap die een opt-in heeft gedaan de jaarrekening volgens het “oude” schema opstellen, indien de statutenwijziging (inzake opt-in) slechts wordt gepubliceerd na de afsluitingsdatum van het boekjaar?

18 februari 2020

Consolidatieplicht en benoeming commissaris

Kleine vennootschappen die deel uitmaken van de groep van beperkte omvang en commissarisplicht

 

23 januari 2020

Huurverbintenissen - boekhoudkundige overzichten

Verschillende vragen over de boekhoudkundige verwerking van huurinkomsten

Boeken

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

Rechtspraak

19 februari 2020

Hof van Cassatie 16 januari 2020 (C.19.0096.N/3)

Waardering van aandelen bij de vordering tot uitsluiting

25 oktober 2019

Jugement du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 23 septembre 2019 A/18/00048

Démission du commissaire agréé par la BNB pour refus de paiement des honoraires spéciaux et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son mandat  

17 oktober 2019

Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 (P. 18.0981.F )

Un actif obtenu de manière illicite peut faire l’objet d’un abus de bien social