Actueel

 

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

14 augustus 2019

153 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

777 views

Nieuw: Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

618 views

Laatste adviezen

25 juli 2019

Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag

De vraag wordt gesteld of de gepubliceerde versie van het commissarisverslag dient te zijn ondertekend

17 juli 2019

Commissarisverslag en Autonoom Gemeentebedrijf

Kan het ICCI een advies geven over onderstaande situatie?

7 juni 2019

Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon

Hoe moet de inbreng van een rekening courant door een natuurlijke persoon worden behandeld?

7 juni 2019

Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding

Moet een verslag van niet-bevinding  worden opgemaakt indien de commissaris niet tijdig beschikt over het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening?

6 juni 2019

Anonimiteit van de melders aan de CFI en beschermingsmaatregelen

Bestaan er garanties dat de melding door de bedrijfsrevisor aan de CFI, in het kader van een strafonderzoek, niet wordt meegegeven aan het parket?

6 juni 2019

Beroepsgeheim in het kader van de anti-witwaswetgeving van 18 september 2017

Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

Boeken

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

Rechtspraak

12 juni 2019

Hof van Cassatie 2e Kamer - 16 april 1991

Valsheid in geschrifte - valse notariële akte - fictieve inbreng

21 maart 2019

Hof van Beroep te Gent Zesde Kamer Correctionele zaken - Arrest van 15 oktober 2018 – 2017/NT/260

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – commissaris - Controle van de jaarrekening

21 maart 2019

Rechtbank van Eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken - Vonnis D19M Kamer van 19 december 2016 - DE21.98.31285/17

Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – Commissaris - Controle van de jaarrekening