Actueel

 

FAQ COVID 19: impact op interne beheersing, frauderisico en audit op afstand

31 maart 2020

212 views

Nieuw: voorbeeld van jaarverslag voor VZW's

31 maart 2020

111 views

FAQ COVID-19: Going Concern

26 maart 2020

1140 views

Laatste adviezen

31 maart 2020

Inbreng van rekening-courant zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Is in toepassing van het WVV de tussenkomst van de bedrijfsrevisor vereist indien er een rekening-courant wordt geïncorporeerd in het vermogen van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen?

27 maart 2020

Artikel 7:197 WVV – Revisoraal verslag i.h.k.v. een inbreng in natura in een NV

Enkele vragen omtrent de draagwijdte van de opdracht en de werkzaamheden in het kader van het revisoraal verslag bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura in een NV.

 

17 maart 2020

Liquiditeitstest in de BV

Enkele situaties met betrekking tot de timing van de liquiditeitstest in de BV

17 maart 2020

Ontbinding en vereffening in één akte en openstaand pand op handelsfonds

Vormt het openstaan van zekerheden een belemmering voor een ontbinding en vereffening in één akte van een vennootschap?

12 maart 2020

Ontbinding en vereffening in één akte en afsluiting van het boekjaar (art. 2:70 in fine WVV)

Wanneer moet in kader van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening inzake dit boekjaar worden opgemaakt?

3 maart 2020

Ontbinding en vereffening in één akte – neerleging van jaarrekening bij NBB

Is een vennootschap verplicht om de jaarrekening van het afgesloten boekjaar per 31 december 2019 op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank van België (NBB), die zal worden gebruikt als staat van actief en passief in het kader van een voorstel tot ontbinding en vereffening in één akte op de algemene vergadering van 31 maart 2020?

Boeken

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

Rechtspraak

26 februari 2020

Jugement du 16 décembre 2019 du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi

Le gérant d'entreprise n’est pas à titre personnel une entreprise et, sans que le tribunal ait à examiner plus avant les conditions de la faillite, il ne peut être déclaré en faillite. 

19 februari 2020

Hof van Cassatie 16 januari 2020 (C.19.0096.N/3)

Waardering van aandelen bij de vordering tot uitsluiting

25 oktober 2019

Jugement du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 23 septembre 2019 A/18/00048

Démission du commissaire agréé par la BNB pour refus de paiement des honoraires spéciaux et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son mandat